newscientist.nl

Uit 2000 jaar oude zaden die zijn gevonden in de woestijn van Judea zijn zeven nieuwe dadelpalmen gegroeid. Het zijn de oudste zaden die ooit zijn ontkiemd.

Meer Wetenschap:

Wetenschap »

Wetenschap 5.780 stories

Wetenschap picture

/c/wetenschap is een plek voor de grote denkers.


Bezoek deze community om na te denken over de nieuwste wetenschappelijke doorbraken en onderzoeken. Lees over de laatste vorderingen in de astronomie, biologie, biomedischewetenschappen, natuurkunde, sociale wetenschappen en nog veel meer.


Stuur nieuwe interessante artikelen in uit de wetenschappelijke literatuur, of uit populair-wetenschappelijke media en bediscussieer wat dit betekent voor de wereld.

Opgericht door: Raketman
2 jaar geleden
Verhaal