Blockchain info
Blockchain wereldwijd

Mensen die al eens gehoord hebben over blockchain roepen vaak meteen “bitcoin”. Ze weten dat deze cryptomunten van alles met blockchain te maken hebben, maar hoe het precies zit weten ze vaak niet. Wij vonden het tijd om door middel van een “blockchain voor dummies” verder in te gaan op de blockchain technologie.

In deze blockchain voor dummies gaan we de blockchain technologie uitleggen. Je krijgt hier de nodige blockchain info zonder dat we te technisch gaan worden. We nemen als voorbeeld de cryptomunten, maar zullen later zien dat er ook andere toepassingen zijn ontstaan.

Cryptomunten Bitcoin en Ethereum
Cryptomunten Bitcoin en Ethereum

We laten een paar van die toepassingen de revue passeren. Een ding is duidelijk: “blockchain is here to stay!”. Lees snel verder en laat je op een toegankelijke manier informeren over blockchain.

Wat is blockchain?

Wanneer partijen, zoals banken, elkaar niet vertrouwen maar toch samen moeten werken, wordt er vaak gewerkt met een intermediair! Het is vaak ingewikkeld om de systemen van banken direct te koppelen zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Daarom kiest men vaak voor deze intermediair.

Banken houden alle transacties bij in grote databases op één centrale plek. Dit is een groot datacenter van de bank dat zeer goed wordt bewaakt. Beveiliging is alles voor een bank. Het gaat de klant om vertrouwen in de bank. Heel veel in de financiële wereld draait om vertrouwen of het ontbreken ervan.

Mensen moeten er kunnen op vertrouwen dat de bank er morgen ook nog is. Niemand mag bij deze beveiligde gegevens komen om ze te bewerken. Die centrale opslag is meteen ook de zwakke plek. Wat als deze locatie fysiek of via het internet wordt aangevallen? Banken zijn kwetsbaar juist doordat ze alles op één plek bewaren.

Centrale banken
Centrale banken

Het ontstaan van blockchain

Om deze reden is blockchain ontstaan. In deze blockchain voor dummies blijven we nog even bij ons voorbeeld over geld. In dit geval bitcoin. Het meest in het oog springende verschil is de decentrale opslag. Overal op het internet zijn servers aanwezig met daarop een database.

Daar staan alle transacties van bitcoins over de gehele wereld. Deze database wordt continu bijgewerkt, en alle transacties zijn steeds overal bekend. Dat gebeurt door een complex softwareprogramma dat ervoor zorgt dat transacties voortdurend aan het grootboek, ook wel register of ledger genoemd, worden toegevoegd. Hiermee is de rol van de bank overgenomen door al deze computers.

Decentrale opslag
Decentrale opslag

De decentrale opslag zorgt ervoor dat het systeem altijd kan doorgaan. Ook als één of meerdere servers uitvallen om welke reden ook, blijft het betalingssysteem in de lucht. Alle transacties blijven voortdurend bewaard in het systeem.

Dit maakt het ook erg fraudebestendig. Je kunt altijd uitzoeken van wie het geld afkomstig is, en wie het daarvoor had, tot aan de eerste eigenaar toe. Alle transacties vanaf dag 1 van de cryptomunt tot op vandaag zijn eeuwig vastgelegd.

Peer to peer netwerk

Bitcoins worden verhandeld in een peer to peer netwerk. Dat is een netwerk van gelijkwaardige computers, waar niemand de “baas” is. Bij een bank heb je altijd te maken met een eigenaar. Bij cryptomunten is dat niet het geval.

De servers die bitcoins verhandelen draaien met zeer ingenieuze software. Deze software wordt ontwikkeld door projectgroepjes uit de open source internetwereld. Er zijn honderden soorten digitale munten. De een is wat populairder dan de ander.

Peer to peer
Peer to peer bitcoin handelen

Allemaal geven ze bij de lancering een bepaald aantal munten uit, dat in de miljoenen loopt. Een zeer klein deel van deze munten wordt gereserveerd voor het ontwikkelteam.

Bijwerken van de database

Zoals we gezien hebben, noemen we de database waarin alle transacties bewaard worden ook wel grootboek of ledger. Dit grootboek wordt constant bijgewerkt, afhankelijk van hoeveel transacties er per seconde plaatsvinden. Er mag slechts één server de tijdelijke records toevoegen aan de grote lijst ofwel database (ledger).

Wie dat is wordt uitgemaakt via een soort wedstrijd. Computers moeten hierbij een moeilijk wiskundig raadseltje oplossen. De server die als eerste de oplossing doorgeeft aan het netwerk mag de transactie lijst toevoegen aan de database.

Het gaat erom dat er steeds een transactiebestand, een “block”, wordt toegevoegd aan de lange ketting van transacties (de “chain”) opgeslagen in de database. De winnaar ontvangt hiervoor een kleine beloning in de vorm van bitcoins.

Andere toepassingen

Wat oorspronkelijk bedoeld was als een hightech geintje van een paar nerds die hun eigen munt wilden creëren, de bank (tussenhandel) wilden uitschakelen, en de betrouwbaarheid wilden vergroten is tot een nieuwe markt uitgegroeid.

Overal zijn nu projecten opgestart om de blockchaintechnologie toe te passen op andere terreinen. We noemen in deze blockchain voor dummies een paar andere ontwikkelingen die hun voordeel doen met blockchain. Voor alle duidelijkheid: deze toepassingen zijn nog in ontwikkeling.

 • Medisch dossier. Bij de realisatie van een zorgdossier zijn diverse partijen betrokken. We denken aan de driehoek van huisarts, apotheek en ziekenhuis. Maar ook andere disciplines zoals een fysiotherapeut, tandarts, laboratoria of psycholoog zouden hieraan toegevoegd kunnen worden. Deze partijen vertrouwen elkaar niet helemaal, waardoor iedereen een eigen database blijft houden.

  Medische database op de blockchain
  Medische database op de blockchain

  De informatie van de patiënt is hierdoor erg versnipperd en informatie wordt uitgewisseld op basis van goodwill. Dat is niet wenselijk en op den duur onveilig voor de patiënt. De blockchaintechnologie zou hier iets kunnen betekenen. Wat als er een zo compleet mogelijk decentraal en goed beveiligd dossier van elke patiënt op het internet zou staan? Dan is het niet langer nodig om fysiek de computersystemen van alle betrokken partijen te koppelen. Iedereen levert gewoon zijn deel van de informatie aan de allesomvattende blockchain versie van het medisch dossier.

  De blockchain fungeert nu als intermediair. Een projectgroep bekijkt op dit moment de mogelijkheden hoe een dergelijk complex systeem eruit zal gaan zien. Vooraleer medische gegevens op het internet komen moeten de zaken goed voorbereid en beveiligd zijn. Er moet een juridisch kader ontwikkeld worden. De overheid zal dus zeker een betrokken partij moeten zijn, wil dit project kans van slagen hebben.

 • Bedrijfsidentiteit online vastleggen. De blockchain verklaart dat je ook echt bent, wie je zegt dat je bent. De opvolger van SSL-certificaten? Wie zal het zeggen. Ook dit project moet verder uitgewerkt wordenl.

 • Gegevensopslag met behulp van blockchain info. Gegevens worden hierdoor versnipperd, “decentraal” opgeslagen, met de nodige redundantie en beveiliging ingebouwd. Uitval van een aantal blockchain nodes mag er natuurlijk niet toe leiden dat bestanden niet meer compleet opgehaald kunnen worden.

 • Smart contract. Slimme contracten leggen via gedeelde dossiers alle afspraken vast en iedereen houdt zich daaraan. Verdere details zijn onbekend.

  Slimme contracten met behulp van de blockchain
  Slimme contracten met behulp van de blockchain
 • Betalen voor muziek. Muziek door blockchaintechnologie direct van de artiest afnemen. Hiermee worden de tussenhandel maar ook organisaties zoals Buma Stemra overbodig.

 • Energie in de toekomst: huizen produceren energie, leveren energie en ruilen energie met anderen via de blockchain. De traditionele energieleveranciers zullen dan verder overbodig zijn.

 • Internet van de toekomst zou veiliger en robuuster kunnen zijn als er gebruik wordt gemaakt van blockchain info.

Als deze toepassingen worden hopelijk verder uitgewerkt tot een blockchain toepassing. Of alle hier boven genoemde projecten het gaan halen zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja, de blockchain kan een aantal mensen hun baan gaan kosten, en werkgelegenheid zal verschuiven.

Voordelen van blockchain:

We hebben gezien in de deze blockchain voor dummies dat blockchain “hot” is. Daarnaast weten we dat het nu ook in andere gebieden begint door te dringen. We noemen een paar voordelen van blockchain. Info is te vinden op het internet:

 • Uitwisseling van gegevens tussen partijen waar geen vertrouwensrelatie is.
 • Decentraal systeem wat het robuust en veiliger maakt.
 • Open source en volledig transparant.
 • Alle transacties liggen permanent vast. Fraudebestendig systeem.
 • Ideaal voor internationaal zakelijk verkeer vanwege het snel kunnen starten.

Nadelen van blockchain

 • Doordat het grootboek alsmaar groter wordt, dreigt het systeem trager te worden. Aan een oplossing wordt gewerkt.
 • Niet geschikt voor partijen waar er wel vertrouwen is.
 • Schaalbaarheid is momenteel een beperkende factor. Als je erg veel transacties wilt doen kan dit een probleem zijn.
 • Zorg dat je de encryptiesleutels goed bewaart. Als er iets fout gaat, is er niemand waar je kunt aankloppen voor hulp. Want niemand is eigenaar. Bewaar daarom een kopie van de encryptiesleutels bij vrienden, familie of elders.

Tot slot

We hebben in deze blockchain voor dummies de toepassingen van blockchain nader bekeken. Blockchain gaat onze toekomst zeker beïnvloeden. Het is een prachtige technologie die we op heel wat vlakken kunnen inzetten. Wat we ook gezien hebben, is dat het niet voor alles een oplossing is. De rol van banken zal in de toekomst ter discussie staan.

Sommige banken omarmen de nieuwe techniek, anderen zien het als bedreiging en vragen hun regering om regulatie van cryptomunten. Maar regulatie van cryptomunten is moeilijk omdat er geen eigenaar is die je erop aan kunt spreken. Blockchain is echter een prachtige technologie die we moeten omarmen om verder tot bloei te laten komen. De blockchain kan worden aangewend op verschillende terreinen, niet alleen bij betalingen. Meer blockchain info is online beschikbaar.


— 3 maanden geleden

Reactions
Roeptoeter

Roeptoeter Level 11 Aspirant Zegt:

Waarom niet geschikt wanneer er wel vertrouwen is?

3 maanden geleden
3
armalar64

armalar64 Level 12 Veteran Zegt:

Dat vraag ik me ook af Kan toch beide

3 maanden geleden
4

Je reactie wordt toegevoegd... 

Meer van Technologie: