Avatar JanD

Het apparaat is sinds 2018 in gebruik. De Megavac-katheter wordt in de buurt van het bloedstolsel ingebracht. De trechterpunt zet vervolgens uit om het vat af te dichten. De trombowire schiet door het bloedstolsel en zet uit. Zuig uit de Megavac wordt toegepast als de draad zich terugtrekt

21  Punten

Offbeat »